Dasyatnya ayat kursi

*DASYATNYA AYAT KURSI*

Bunyinya :
?Allaahu-laa-ila ha illa-huwal Haiyul Qayyum
?La-ta’-Khu-dzuhuu-Sinatun Wala naumun
?Lahuu-maafis-samaawaati wama fil Ardhi
?Man-dzal-la-dzi, Yash-fa-‘u, ‘in-dahuu il-la-biiznihi
?Ya’lamu maabaina Aidiihim wa-maa khal-fahum
?Walaa Yuhiituuna Bisyai-in, Min ‘ilmihi il-la bima Syaa-a
?Wasi-a’ Kursi-yuhuss Samaawaati wal Ardha
?Walaa-ya uu-duhuu hif-dzu-huma wa hu wal’ Aliyul Adzim’
? *Baca pada saat keluar rumah* 70000 Malaikat akan menjagamu. ???? ???? 2022
? *Baca pada saat masuk rumah* kemiskinan tak akan masuk ke dalam rumahmu. ???? ?????? ????????
? *Baca setelah berwudhu* darjatmu akan dinaikkan 70 tingkat.
? *Baca pada saat hendak tidur* malaikat akan menjagamu sepanjang malam. ??? ???? ????
? *Baca setelah sholat* maka jarak antara kamu dan Syurga hanyalah kematian.
?SAMPAI KEPADA ORANG LAIN, MAKA INI ADALAH SEDEKAH JARIAH DAN PADA SETIAP ORANG YANG MENGAMALKANNYA KAMU AKAN IKUT MENDAPAT PAHALANYA SAMPAI HARI KIAMAT?..