Sepuluh hari di bulan Zulhijjah

  1. Di antara tanda kekuasaan Allah dan rasa kasih sayangNya adalah Ia menjadikan hari-hari tertentu memiliki keutamaan. Di antara hari-hari yang memiliki keutamaan adalah sepuluh hari di bulan Zulhijjah. Allah telah bersumpah dalam

    Surat Al-Fajr ayat 1 -2 : ??????????? ????????? ????? “Demi Waktu fajar dan sepuluh malam”. Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas bahawa sepuluh hari ini adalah sepuluh hari di bulan Zulhijjah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman: ???????????? ????? ??????? ??? ???????? ???????????? “Dan mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang ditentukan”. Imam Bukhari menyebutkan dalam Kitab Shohihnya dari Ibnu Abbas bahwa hari-hari yang ditentukan adalah sepuluh hari Zulhijjah. Dalam hadits sahih disebutkan: ??? ???? ?? ??? ???? ??? ???? ???? ?? ???? ???? ??? ???? ???? ???? ???: ???? ???? ?????? ???? ?????. Dari Jabir bin Abdullah Rosulullah bersabda: “Hari yang paling utama di dunia adalah hari sepuluh Zulhijjah”. (Shohihul Jami’) Ulama berpendapat bahawa sebab utama yang nampak jelas dari keutamaan hari-hari ini adalah bahawa, pada sepuluh hari di bulan Zulhijjah adalah berkumpulnya semua induk ibadah pada satu waktu, iaitu: Ibadah Solat, Ibadah Puasa, sedekah dan Ibadah Haji. (Imam Ibnu Hajar Al-Asqolani dalam kitab Fathul Bari Jil 2/534) Juga, bulan Zulhijjah ini dikenali sebagai bulan yang di mana ada sepuluh hari beribadah di dalamnya yang lebih mulia daripada berjihad. Nabi SAW bersabda : “Tidak ada suatu hari yang lebih agung di sisi Allah dan tidak pula ada amalan-amalan yang lebih dicintai Allah selain amal yang dikerjakan pada sepuluh hari terawal bulan Zulhijjah, maka perbanyakanlah padanya tahlil (La ilaha illallah), takbir (Allahu Akbar) dan tahmid (Alhamdulillah)”. (HR. Imam Ahmad) Menurut sesetengah pandangan para ulama, segala amal soleh yang dilakukan pada waktu ini diberikan ganjaran yang besar. Ia juga merupakan suatu peluang kepada mereka yang tidak berkesempatan menunaikan umrah atau haji untuk turut sama mengejar ganjarannya. Justeru, pada bulan ini, adalah digalakkan bagi umat Islam semuanya untuk menggandakan ibadah masing-masing. Antara amal-amal soleh yang boleh kita lakukan ialah: 1. Banyakkan beramal soleh. Kita digalakkan memperbanyakkan solat, berzikir, bersedekah, membaca Al-Qur’an, melakukan amar ma’ruf nahi mungkar meninggalkan maksiat dan sebagainya. Ini kerana, ibadah solat, sedekah dan zikir yang kita lakukan pada 10 hari awal Zulhijjah ini pahalanya boleh melebihi amalan jihad yang dilakukan pada hari-hari yang lain. 2. Memperbanyakkan puasa, terutama pada Hari Arafah (9 Zulhijjah bersamaan dengan Sabtu,10 Ogos 2019). Apabila kita berpuasa pada hari itu, nescaya dosa setahun sebelumnya dan sesudahnya diampuni oleh Allah berdasarkan sabda Nabi: “Berpuasa pada hari Arafah karena mengharap pahala dari Allah melebur dosa-dosa setahun sebelum dan sesudahnya”. [Hadis Riwayat Imam Muslim]. 3. Melakukan ibadah korban bagi yang berkemampuan. Apabila masuk bulan Zulhijjah, barangsiapa yang berhajat untuk melakukan ibadah korban hendaklah tidak memotong rambut dan kukunya berdasarkan hadis serta arahan Nabi: “Jika kamu melihat hilal bulan Zulijjah dan salah seorang di antara kamu ingin berkorban, maka hendaklah ia menahan diri dari (memotong) rambut dan kukunya” [ Hadis Riwayat Imam Muslim]. 4. Bertakbir (pada Hari Arafah 10 Zulhijjah hingga akhir Hari Tasyriq ; 11-13 Zulhijjah), melaksanakan solat Aidiladha dan mendengar khutbah (pada 10 Zulhijjah).