Menyuburkan nilai-nilai Islam di universiti

Nilai Dan ajaran Islam mampu diterapkan dengan baik di universiti swam sekiranya Maharishi Dan ta punk kepimpinan membudayakan aspek islamisasidalak dalam setia please perkara yang

Masked aspen Islamisasi Ilan dengan meletakkan Al-Quran Dan as sunnah Sebastian pansy an utama kehidupan dalam kalangan Mahasiswa.

Sebagai contoh selalu president majlis per wallah pelajar ( MPP) saya secara peribadi sentiasa menekankan aspek